Tiếng Việt
English
Cà Phê Catuai Nhân Sống Chế Biến Ướt Full Wash Sàng 16
  • 230 000 đ

Catuai rất dễ nhận biết vì khi chín trái có màu vàng, với đặc điểm acid cao và mùi gia vị đặc trưng

Share

Thông tin sản phẩm

Tiêu chuẩn hàng hóa:

Độ ẩm               < 12.5%
Tạp chất            < 0.1%
Đen                    <0.1%
Vỡ                      < 0.1%
Trên sàng 16     >97%
Nguồn Cầu Đất - Đà Lạt.

.