Tiếng Việt
English
Cà Phê Catuai Nhân Sống Chế Biến Ướt Full Wash Sàng 18
  • 250 000 đ

Cà Phê Catuai Nhân Sống rất dễ nhận biết vì khi chín trái có màu vàng, với đặc điểm acid cao và mùi gia vị đặc trưng.

Share

Thông tin sản phẩm

Cà Phê Catuai Nhân Sống rất dễ nhận biết vì khi chín trái có màu vàng, với đặc điểm acid cao và mùi gia vị đặc trưng.

Tiêu chuẩn hàng hóa:

Độ ẩm               < 12.5%
Tạp chất            < 0.1%
Đen                    <0.1%
Vỡ                      < 0.1%
Trên sàng 18     >97%
Nguồn Cầu Đất- Đà Lạt


.