Tiếng Việt
English
Cà Phê Moka Nhân Sống Chế Biến Ướt Full Wash Sàng 16
  • 270 000 đ

Cà Phê Moka Nhân Sống được tuyển chọn từ những hạt Moka chín mọng trên vùng Cầu Đất - Đà Lạt.

Share

Thông tin sản phẩm

Cà Phê Moka Nhân Sống được tuyển chọn từ những hạt Moka chín mọng trên vùng Cầu Đất - Đà Lạt.

Tiêu chuẩn hàng hóa:

Độ ẩm               < 12.5%
Tạp chất            < 0.1%
Đen                    <0.1%
Vỡ                      < 0.1%
Trên sàng 16     >97%
Nguồn Cầu Đất - Đà Lạt
.