Tiếng Việt
English
Cà Phê Robusta Nhân Sống Phơi Trái Sàng 18
  • 65 000 đ

Cà Phê Robusta Nhân Sống được qua khâu tuyển chọn trên sàng 18 và sau đó chọn lọc bằng tay để loại bỏ tạp chất, hạt đen và vỡ nhăm cho ra những hạt cà phê chất lượng cao nhất

Share

Thông tin sản phẩm

Cà Phê Robusta Nhân Sống được qua khâu tuyển chọn trên sàng 18 và sau đó chọn lọc bằng tay để loại bỏ tạp chất, hạt đen và vỡ nhăm cho ra những hạt cà phê chất lượng cao nhất.

Tiêu chuẩn hàng hóa:

Độ ẩm               < 12.5%
Tạp chất            < 0.1%
Đen                    <0.2%
Vỡ                      < 0.5%
Trên sàng 18     >97%
Nguồn: các tỉnh Tây Nguyên tùy theo yêu cầu của quí khách và lượng tồn kho của chúng tôi

.