Tiếng Việt
English
Cà Phê Arabica Nhân Sống Chế Biến Ướt Full Wash Sàng 16
  • 120 000 đ

Cà Phê Arabica Cầu Đất của chúng tôi được chế biến theo phương pháp chế biến ướt để cho ra loại Arabica đẳng cấp cao

Share

Thông tin sản phẩm

Cà phê Arabica Cầu Đất của chúng tôi được chế biến theo phương pháp chế biến ướt để cho ra loại Arabica đẳng cấp cao.

Tiêu chuẩn hàng hóa:

Độ ẩm               < 12.5%
Tạp chất            < 0.1%
Đen                    <0.1%
Vỡ                      < 0.1%
Trên sàng 16     >97%
Nguồn Cầu Đất - Đà Lạt.

.