todo

CÀ PHÊ NHÂN SỐNG ARABICA : SƠ CHẾ ƯỚT, SÀN 18

Cà Phê Arabica Cầu Đất của chúng tôi được chế biến theo phương pháp chế biến ướt để cho ra loại Arabica đẳng cấp cao

Thông tin sản phẩm

Cà phê Arabica Cầu Đất của chúng tôi được chế biến theo phương pháp chế biến ướt để cho ra loại Arabica đẳng cấp cao.

Tiêu chuẩn hàng hóa:

Độ ẩm < 12.5%
Tạp chất < 0.1%
Đen <0.1%
Vỡ < 0.1%
Trên sàng 18 >97%
Nguồn Cầu Đất - Đà Lạt.