1/3
Lựa chọn hương vị yêu thích của bạn!
Lựa chọn hương vị yêu thích của bạn!

Sour & Fermented Natural (Hương trái cây lên men)

Citrus & Floral & Bright (Cam chanh, hương hoa)

Fruity & Berry & Sweet (Hương trái cây, quả mọng, ngọt)

Spicy & Complex (Hương gia vị phức hợp)

Nutty & Chocolate (Hương hạt, socola)