Talk show Seri 1 & 0 : Đam mê dẫn lối hay chỉ là sự nguỵ biện cho sở thích